profesjonalne szkolenia informatyczne - szkoleniami

Szkolenia - oferta szkoleń indywidualnych, grupowych oraz zamkniętych

Microsoft Excel – zaawansowany

szkolenia informatyczne - szkoleniami.pl
Czas trwania:2 dni
Wersje:2007, 2010, 2013, 2016
Kod szkolenia:MSEZ
Zarezerwuj
Nazwa szkolenia:

Microsoft Excel – poziom zaawansowany
Przegląd narzędzi zaawansowanych (techniki pracy, modelowanie danych, tabele przestawne)

Przeznaczenie:

Szkolenie przygotowuje do zaawansowanej pracy z programem MS Excel. W trakcie szkolenia słuchacze nauczą się jak w szybki i efektowny sposób budować formuły z wykorzystaniem funkcji zagnieżdżonych, poznają metody formatowania warunkowego, analizy danych i tworzenia rozbudowanych wykresów.

Wiedza z zakresu analizy danych będzie pomocna podczas przetwarzania baz danych w celu generowania zestawień i raportów, tworzenia tabel przestawnych oraz scenariuszy.

Uczestnicy dowiedzą się także jakie są metody tworzenia własnych funkcji i makropoleceń oraz budowania arkuszy z wykorzystaniem obiektów formularzowych.

Tematyka zajęć:
 1. Zakresy, Stałe, Nazwy, Listy
  • tworzenie oraz używanie zakresów komórek
  • zastosowanie oraz używanie stałych w formułach
  • tworzenie, zarządzanie oraz zastosowanie nazw
  • zastosowanie oraz używanie list
  • stosowanie reguły wprowadzania danych oraz sprawdzanie ich poprawności
 2. Praca z wieloma arkuszami
  • połączenia między arkuszami / skoroszytami
  • wykorzystanie nazw
  • konsolidacja danych
  • ukrywanie arkusza płytkie i głębokie
  • metody zabezpieczania arkuszy
 3. Formatowanie komórek
  • formatowanie niestandardowe, tworzenie własnych formatów
  • formatowanie warunkowe, zastosowanie formuł w warunkach
  • kolejność stosowania warunków, zarządzanie regułami
 4. Zarządzanie danymi w komórkach
  • wyszukiwanie i zamiana danych w komórkach
  • sortowanie proste i złożone
  • filtrowanie złożone i zaawansowane
  • tworzenie sum pośrednich, grupowanie rekordów
  • wizualizacja danych na wykresach złożonych
 5. Operacje na bazach danych
  • importowanie danych ze źródeł zewnętrznych
  • Tabele / Tablice danych – tworzenie oraz zastosowanie
  • zastosowanie formularzy w procesie wprowadzania danych
 6. Tabele przestawne
  • tworzenie i zastosowanie
  • dodawanie pól i elementów obliczeniowych
  • zastosowanie funkcji i formuł
  • tworzenie wykresu przestawnego
 7. Funkcje i formuły
  • omówienie najczęściej wykorzystywanych funkcji
  • tworzenie funkcji zagnieżdżonych
  • odwołania cykliczne
  • metody śledzenia i odnajdywania błędów w formułach
 8. Elementy analizy danych
  • Scenariusze
  • Szukanie wyniku
  • Solver
  • Histogram
  • Ranga i percentyl
 9. Makropolecenia
  • tworzenie prostych makr
  • wykorzystanie formantów
 10. Personalizacja ustawień programu
Metoda szkolenia:

Wykład oraz warsztaty.

Materiały:

Drukowane materiały szkoleniowe.
Przykładowe pliki ćwiczeniowe.

Certyfikat ukończenia szkolenia!